Stævner

Deltagerbetaling til alle stævner foregår direkte fra forældre til stævnekontoen i Nykredit. Hvis man betaler med pølsepoint, skal man som forældre skrive en mail til Conny og bede om overførsel. Man skal stadig overholde betalingsfristen, selvom man betaler med pølsepoint – husk, at der kan gå nogle dage, før de overføres, så giv Conny besked hurtigst muligt.

For alle stævner gælder, at der udsendes invitation med pris og betalingsfrist. Nogle stævner er lang tid om at sende invitationerne ud, så Brøndby HK kan beregne prisen, og der kan derfor nogle gange være kort betalingsfrist. Derfor opremses stævnerne nedenfor, så man kan se cirka-betalingsfrister og -priser. Nogle stævner giver Støtteforeningen og/eller hovedklubben tilskud til, hvorfor prisen på det enkelte stævne kan svinge fra år til år. Tilmelding er bindende, og beløb tilbagebetales ikke. Dvs. at ved indbetaling til stævnekontoen accepteres, at tilmelding er bindende.

Vi ser helst, at alle hold deltager i de af klubbens trænere bestemte stævner, så alle hold lærer hinanden at kende, og trænerne kan hjælpe hinanden undervejs. Det kræver endvidere meget frivilligt arbejde at stable særskilte stævne-tilmeldinger på benene og prisen er tit den samme.

Brøndby Håndboldklub deltager i:

Sommerstævner:

Vores ungdomshold deltager i Albertslund Cup

Strandhåndbold i maj-juni 2017.

Invitationer er udsendt i  februar-marts 2017.

Støtteforeningen har betalt for Albertslund.

Strandhåndbold koster kr. 75,-.

Opstartsstævner:

Vi arrangerer selv træningsstævner for U8/U10/U12 i september 2017. U14 og U16 deltager i niveaustævner under HRØ med henblik på placering i vinterturneringen.

Næstved Cup (med overnatning) i september 2017 er for U10-U16-spillere. Egen transport. Pris 780,- pr. spiller. Invitation er udsendt ca. i marts/april 2017.

U16 og U18 aftaler fra år til år, hvilke stævner, de deltager i.

Brøndby HK arrangerer DHF Håndboldskole, hvor man i uge 26 eller i weekenden i uge 32 kan deltage, afhængigt af alder.

Julestævne

Info om hvor kommer efter næste træner-møde. Pris ca. 400-800,-, afhængigt af overnatning.

Påskestævne:

Info om hvor, kommer efter næste træner-møde. Deltagelse koster ca. kr. 1.000,- incl. transport. Tilbuddet gælder fra U10 til U18. Vi kører med bus samlet til/fra stævnet.

Ungdomstrænerne beslutter på ungdomstrænermøder, hvilke stævner, vi deltager i, så vi er sikre på, at vores hold lærer hinanden at kende på tværs. Derudover har de enkelte trænere mulighed for selv at arrangere stævne-deltagelse i samarbejde med den stævneansvarlige i klubben, samt søge Støtteforeningen og hovedklubben om tilskud til de enkelte hold.

Al betaling til stævner sker til stævnekontoen. Trænere kan ikke tage imod betaling eller give besked til Conny om brug af pølsepoint på vegne af spillere. Spørgsmål herom stiles til formanden.

Støtteforeningen giver støtte til vores ungdomsstævner, afhængigt af deres budget. Overskuddet fra salg i Caféen går til ungdomsarbejdet, og der skal derfor herfra lyde en stor opfordring til at gøre brug af Caféens tilbud og hjælpe til med praktisk hjælp på kampsøndage.

Klubben giver ligeledes støtte til stævner, afhængigt af budgettet. Overskuddet til det kommer bl.a. fra pølse-salg på Brøndby Stadion, og det er derfor vigtigt, at spillere (over 15 år) og forældre deltager i det frivillige arbejde. Det er også overskuddet derfra, der gør, at vi kan holde kontingentet nede. Tilmelding til stadion-arbejdet sker til Conny, se kontaktinfo under bestyrelse.

Hvis man gerne vil lave  særlige arrangementer, f.eks. træningskampe, træningsaftener el.lign., er man velkommen til at kontakte Formanden Conny. – også hvis du har lyst til at give en hånd i Caféen.