Frivillige møde  d. 23.05.2018

Vi holdt den 23. maj 2018 ”frivillig-møde” i Brøndby HK. Formålet er at skaffe flere hænder til alt det frivillige arbejde, som det kræver for at holde en klub kørende. Og vi kører godt i Brøndby HK! For at sikre den gode udvikling, ønsker bestyrelsen at brede det frivillige arbejde ud, så vi er flere om det. På den måde kan vi optimere, få ny inspiration og få ordnet flere opgaver i fællesskab.

Nedenstående er en oversigt over hvilke udvalg – eller arbejdsgrupper, hvis det lyder mindre farligt – vi har brug for hjælp til.

Hvis I har lyst til at bidrage, så tag fat i Conny, Chris, Kat, Margit eller Jim, enten på telefon (se numre her på siden) eller i hallen.

 

Vi fik besat nogle af posterne, men er stadig langt fra målet, så meld jer endeligt og vær med til at gøre Brøndby HK til en endnu bedre klub.

  • Ungdomsudvalg: Kat og Margit – her mangler vi 4-5 flere.
  • PR udvalg: Kat og Martin Pedersen – her mangler vi 1-2 flere.
  • Sponsorudvalg: Conny – her mangler vi 2-3-4 flere.
  • Festudvalg: Conny – her mangler vi 3-6 flere.
  • Døm selv udvalg: Chris og Henrik – her mangler vi 2-4 flere.
  • Bodudvalg: Conny, Margit, Jesper Jørgensen og Thomas Johansen – her mangler vi 2-3 flere.

 

Mange sportslige hilsner
Bestyrelsen i Brøndby HK.

Ungdomsudvalg

Ungdoms-stævner
Håndboldskoler
Træner-møder

Målet er at fremme og udvikle ungdomshåndbolden i klubben.

Metoden er at planlægge og fastlægge aktiviteter og tilbud for ungdomsafdelingen (tilrettet efter alder).

Gruppen dækker U4, U6, U8, U10, U12, U14, U16 og U18.

Ungdomsudvalget har ansvaret for følgende opgaver i forhold til børnegruppen:

• Koordinere tilmelding til stævner (invitationer, tilmelding, registrering i stævnesystemer, sende regninger til bestyrelsen, aflevere regnskab til kasserer).

•At indkalde til træner-møder mindst hver kvartal (herunder opstartsmøde før sæsonen, hvor der aftales deltagelse i stævner/træningsweekender/lejre)

• At arrangere DHF´s håndboldskole (tilmelding, deltagelse i evalueringsmøder, finde instruktører til håndboldskolen, bestille materialer til instruktører (tøj), lægge træningsprogram, arrangere pakkemøde, pakke poser og deltagelse undervejs i håndboldskolen).

Det optimale vil være 5-7 personer, der har opgaver fast fordelt mellem sig og kan hjælpe hinanden.

PR udvalg

Medie-dækning
Info-materialer
Regel-ændringer
Skolesamarbejde

Udvalget udarbejder informationsmateriale om håndbolden i Brøndby HK (ungdom, senior og oldies), både til papiruddeling, aviser, facebook og til klubbens hjemmeside. Udvalget udarbejder tillige  forældreorienterede materialer (velkomstfolder mm.).

Udvalget skriver indlæg til aviserne Folkebladet og Vestegnen, samt Brøndby Kommunes facebook-side og opdaterer Brøndby Håndbold Klubs facebook-side.

Udvalget opdaterer klubbens hjemmeside og superviserer trænere mht. klubbens lukkede facebook-sider for de enkelte hold.

Udvalget holder sig orienteret om regelændringer, præciseringer mm. og formidler disse løbende til spillere, trænere og forældre.

Udvalget står for samarbejdet med områdets skoler ift. gæstetræning.

Det optimale vil være 3-4 personer, der fordeler opgaverne mellem sig og hjælper hinanden.

Sponsor udvalg

Penge i kassen..
Sponsor-pleje

Sponsorudvalgets opgave er at opsøge sponsorer og formidle sponsorater til klubbens hold.

Udvalget plejer og vedligeholder allerede indgåede sponsorater og sponsor-aftaler.

Sponsorpleje er at give gratis kaffe, information om kampdage/aktiviteter i klubben, give billeder af sponsor-tøj mm..

Det optimale antal vil være 2-3 medlemmer udover bestyrelsesmedlemmet.

Bestyrelsesmedlem: Conny

Fest udvalg

Årsfest
Klubmesterskaber
Nytårstaffel
Klubdage

Festudvalget arrangerer klubbens Årsfest i maj, Klubmesterskaber i juni og Nytårstaffel (for trænere/holdledere) i januar samt klubdage.

Klubdage består i 1 dag før jul og 1 dag efter jul i vinterturneringen, hvor der arrangeres musik, opråb, indløb, t-shirt til kampens spiller. Der kan rekrutteres mandskab til dagen, så festudvalget ikke både er arrangør og udfører.

Arbejdet med Årsfesten er hal-reservation, tilladelser fra offentlige myndigheder (politi og brand), invitationer, billet-salg, bordplan, indkøb, blomster/musik/mad-bestilling, bar-personale, opdækning og oprydning/rengøring (rekruttering af mandskab), scene-opsætning/nedtagning og forefaldende opgaver.

Arbejdet med Klubmesterskaberne består af at gøre opmærksom på arrangementet og sørge for, at der kan grilles om aftenen. Det meste af arbejdet foregår på selve dagen, med betaling, holddeling, kampplan, indkøb af mad, rengøring. Klubmesterskabet er et fælles arrangement, hvor alle hjælper til på dagen.

Nytårstaflet er en årlig sammenkomst for trænere/ledere og bestyrelser med vægt på socialt samvær. Arbejdet består i at bestille eller forberede mad/drikke, dagsorden, evt. arrangere fagligt indlæg og oprydning.

Bestyrelsesmedlem: Conny

Døm-selv-udvalg

Brøndby Stadion
Brøndby-hallen

Udvalget står for at koordinere dommere til døm-selv-kampe, herunder opsøgende arbejde for at få flere døm-selv-dommere i klubben. Arbejdet sker især i perioden september til april (vinterturneringen).

Arbejdet sker i samarbejde med trænerne for de hold, der har brug for døm-selv-dommere.

Bod udvalg

Brøndby Stadion
Brøndby-hallen

Indtjening på Brøndby Stadion og i Brøndby-hallen er afgørende for klubbens økonomi. Medlemmer af Bod-udvalget er derfor ansvarlige for, at der er udvalgsmedlemmer til stede ved alle kampe uden undtagelser, så opgaven løses hver gang. Arbejdet består i at:

•Orientere sig i kampprogrammet (Brøndby Stadion) i god tid.
•Kommunikere med Brøndby IF og Brøndby-hallen om arrangementer.
•Skaffe personale til boderne, så der er fuldt besat (herunder rekruttere nye medlemmer/forældre)
•Udlevere bod-kort (og få dem retur igen)
•Køre varer ud inden kamp
•Sørge for varer under kampen
•Køre varer tilbage efter kamp
•Sørge for at klubbens materialer bliver i klubbens besiddelse (handsker, viskestykker mm.)
•Sikre at alle boder løser opgaven efter gældende regler
•Samarbejde med de bod-ansvarlige ift. få regnskab efter kamp.

Det optimale er, at der er 4-5 medlemmer udover bestyrelsesmedlemmerne, så der altid er 2, der kan hjælpes af pr. kamp.

 

Bestyrelsesmedlemmer: Conny og ?

Seneste nyheder

Bodliste 24.01.2024

Bod point 24.01.2024Godt for klubben - godt for dig. Vi får del i overskuddet fra pølsesalget i vores boder, og samtidig kan du optjene point, hver gang du hjælper til på Brøndby Stadion. Optjening af Bodpoint vil for én gang på stadion svarer til 200kr. Du kan bruge...

læs mere

Bodliste pr. 13.10.2023

Bod point 13.10.2023Godt for klubben - godt for dig. Vi får del i overskuddet fra pølsesalget i vores boder, og samtidig kan du optjene point, hver gang du hjælper til på Brøndby Stadion. Optjening af Bodpoint vil for én gang på stadion svarer til 200kr. Du kan bruge...

læs mere

Bodliste 07.08.2023

Bod point 07.08.2023Godt for klubben - godt for dig. Vi får del i overskuddet fra pølsesalget i vores boder, og samtidig kan du optjene point, hver gang du hjælper til på Brøndby Stadion. Optjening af Bodpoint vil for én gang på stadion svarer til 200kr. Du kan bruge...

læs mere

Seneste indlæg

Arkiver